Na zwrot zakupionego towaru macie Państwo 14 dni od daty otrzymania przesyłki!

W celu zwrotu towaru zakupionego w naszym sklepie, muszą Państwo wypełnić formularz zwrotu załączony na stronie (załącznik). Formularz musi zawierać wszystkie dane w nim wymienione. Wypełniony i podpisany czytelnie formularz prosimy odesłać wraz ze zwracanym towarem. Do przesyłki zwrotnej musi być załączony oryginalny dowód zakupu tj. paragon lub faktura VAT. Przesyłkę zwrotną prosimy kierować na adres podany w formularzu zwrotu, pod innym adresem przesyłki nie zostaną odebrane, a zwrot nie zostanie uznany i zrealizowany. Jak podane w formularzu, nie przyjmujemy przesyłek wysłanych "za pobraniem", zwrot pieniędzy za towar odbywa się tylko na konto bankowe. Koszty zwrotu ponosi kupujący.

Zwrot pieniędzy na konto bankowe odbywa się w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej! Nie przyjmujemy zwrotów części elektronicznych!

Reklamacje prosimy kierować na adres mailowy biuro@just-car.pl wraz z załączonym na stronie formularzem reklamacyjnym. W przypadku uszkodzeń w transporcie reklamacje będą rozpatrywane tylko w przypadku załączenia protokołu szkody wypełnionym z kurierem w momencie doręczenia!

W relacjach B2C na rozpatrzenie reklamacji mamy 30 dni, w przypadku zakupu B2B - 60 dni.

Formularz zwrotów

TOWAR ZAKUPIONY W SKLEPIE STACJONARNYM NIE PODLEGA ZWROTOWI